Malax Begravningsbyrå Ab

VI FINNS TILL FÖR ER 

På vår begravningsbyrå har vi underställt oss höga krav på kompetens och etik. Det kanske viktigaste kravet handlar om respekt för den döde och för de efterlevande.
Vår begravningsbyrå är en begravningsbyrå för alla, oavsett vilka tjänster Ni väljer att vår byrå utför. Varje människa är unik och vår målsättning är att vi tillsammans med Er i en lugn och rofylld miljö utforma ett så personligt avsked som möjligt.

VÅR MÅLSÄTTNING

Vår målsättning är att Ni skall ha ett minne av Er kära bortgångnas begravning som Ni varit med om att utforma och som Ni skall minnas med värme en lång tid framöver. Ni väljer alternativen, vi finns till för Er.

”DET FINNS EN PORT SOM ÖPPNAS TYST
OCH STÄNGES UTAN DÅN
OCH ALLA VÄGAR LEDER DIT
MEN INGEN DÄRIFRÅN 
OCH ALLA FRÅGAR VART, VARTHÄN
MEN INGEN SVARET VET
TY SVARET PÅ DEN FRÅGAN
ÄR DEN PORTENS HEMLIGHET.”