Begravningskostnader

Ni väljer de tjänster och uppdrag som Ni vill att vi skall utföra och Ni avgör naturligtvis själva i vilken omfattning begravningsbyrån sköter arrangemangen vid begravningen av Er avlidna.

PRISLISTA
TRANSPORT AV DEN AVLIDNA  
0-50 km 195,00€
50-100 km 210,00€
Över 100 km enligt överenskommelse  
Följefärd av den avlidna till gravläggning efter jordfästning 210,00€
Hjälpkarl vid transporten   60,00€
   
ÖVRIGA TJÄNSTER OCH PRODUKTER  
Klädsel   85,00€
Kistläggning av den avlidne   95,00€
Kistläggning av den avlidne, med egna kläder  130,00€
Byråns arvode:  
Kontakt med sjukhuset,församlingen,bokningar, telefonkostnader, ombesörjande av begravningstillstånd,fakturering m.m.  140,00€
   
KISTOR  
Kistor från    500,00€
URNOR  
Urnor från    50,00€
MINNESSTUNDER  
Varierar beroende på vilken meny som bjuds 16,00-50,00€/person
   
ÖVRIGA KOSTNADER  
Gravstenar, tidningsannonser, församlingarnas kostnader,bouppteckningar m.m enligt tjänsteutövarnas prissättning.