På vår begravningsbyrå har vi underställt oss höga krav på kompetens och etik. Det kanske viktigaste kravet handlar om respekt för den döde och för de efterlevande.
Vår begravningsbyrå är en begravningsbyrå för alla, oavsett vilka tjänster Ni väljer att vår byrå utför. Varje människa är unik och vår målsättning är att vi tillsammans med Er i en lugn och rofylld miljö utforma ett så personligt avsked som möjligt.

När en anhörig eller vän gått över tidens gräns finns vi till Er tjänst på Era egna villkor.
Malax Begravningsbyrå Ab är en begravningsbyrå som hör till Finlands Begravningsbyråers Förbund r.f. och som verkat i Malax med omnejd sedan 1987.
Byrån har ända sedan starten drivits av Jan-Ole Österroos, som har gedigen skolning och erfarenhet vad gäller omhändertagande av den avlidne, bemötande av anhöriga samt nationella och internationella transporter.